Anunț privind menținerea valabilității documentelor emise de A.R.R.