Manager transport (marfa /persoane)

Cine este?

 • Este persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activităţile de transport ale întreprinderii respective (conform Regulamentului (CE) 1071/2009 )

 

Conditii de inscriere:

 • Studii minime – liceu;

Acte necesare:

 • - copie act identitate;
 • - copie diploma de studii- minim liceu
 • - Aviz Medical siguranta circulatiei
 • - Aviz Psihologic siguranta circulatiei

Curs:

 • Curs atestare initiala            – 90 ore
 • Curs reatestare (la 10 ani) – 30 ore

Examinare:

 • - dovada platii taxei de examinare de 67 lei/proba
 • - act identitate
 • - copie act studii minim liceu
 • - Chestionar cu 100 intrebari pe calculator – min. 62 raspunsuri corecte
 • - Studiu de caz cu 20 intrebari – minim 10 raspunsuri corecte

AVERIZARE A.R.R.: Anunț privind susținerea examenelor teoretice/practice în vederea obținerii atestatelor/certificatelor de pregătire profesională. Pentru detalii apasă aici.

X