Manager transport TAXI si Închiriate

Cine este?

 • - Este persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activităţile de transport ale întreprinderii respective (conform Legii 38 / 2003)

 

Conditii de inscriere:

 • - Studii minime – liceu (12 clase – nu este necesar bacalaureatul;
 • - Inscriere cu minim 5 zile inainte de ziua de examinare.

Acte necesare la inscriere:

 • - act identitate;
 • - diploma de studii – minim liceu
 • - cazier judiciar curat
 • - Aviz Medical siguranta circulatiei
 • - Aviz Psihologic siguranta circulatiei

Curs:

 • - Curs   – 30 ore

Examinare:

 • - dovada platii taxei de examinare de 67 lei/proba
 • - act identitate
 • - copie act studii minim liceu
 • - Chestionar pe calculator cu 60 intrebari – min. 42 raspunsuri corecte, in 60 minute

AVERIZARE A.R.R.: Anunț privind susținerea examenelor teoretice/practice în vederea obținerii atestatelor/certificatelor de pregătire profesională. Pentru detalii apasă aici.

X