Manager transport TAXI si Închiriate

Cine este?

 • – Este persoana fizică angajată a unei întreprinderi sau, în cazul în care respectiva întreprindere este persoană fizică, chiar persoana în cauză sau, în cazul în care se prevede în mod expres, o altă persoană fizică desemnată de întreprinderea respectivă prin contract și care conduce permanent și efectiv activităţile de transport ale întreprinderii respective (conform Legii 38 / 2003)

 

Conditii de inscriere:

 • – Studii minime – liceu (12 clase – nu este necesar bacalaureatul;
 • – Inscriere cu minim 5 zile inainte de ziua de examinare.

Acte necesare la inscriere:

 • – act identitate;
 • – diploma de studii – minim liceu
 • – cazier judiciar curat
 • – Aviz Medical siguranta circulatiei
 • – Aviz Psihologic siguranta circulatiei

Curs:

 • – Curs   – 30 ore

Examinare:

 • dovada platii taxei de examinare de 67 lei/proba
 • – act identitate
 • – copie act studii minim liceu
 • – Chestionar pe calculator cu 60 intrebari – min. 42 raspunsuri corecte, in 60 minute